Janik - Kominki Szczecin, ul. Karola Balińskiego 7E, Tel: 91 314 38 28. Zamów wyjątkowy kominek do Twojego domu!

 • Kominki i piece

  Stylizowane według indywidualnych wymagań i upodobań klienta.Szczegóły oferty
 • Kamieniarstwo

  Parapety, schody (zewnętrzne i wewnętrzne), blaty kuchenne, posadzki. Szczegóły oferty
 • Polskie piece z duszą

 • 1
 • 2
 • 3

W tym dziale pokażemy Ci, jak używać kominków i jak je bezpieczne eksploatować. Jest to jeden z najważniejszych działów na naszej stronie www. Pamiętaj - niewłaściwie obsługiwane kominki mogą być niebezpieczne!

 1. Prawidłowe paliwo. Państwa wkład kominkowy został zbudowany do spalania drewna oraz brykietów węgla brunatnego. Proszę używać jedynie naturalnych odpadów drzewnychjak szczapy lub wióry drewniane. Chrust i szyszki mogą być spalane w kominku bez obaw. Zwracamy jednak uwagę, że wartość grzewcza świeżego drewna jest zdecydowanie mniejsza ntz suchego. Poza tym poprzez spalanie wilgotnego paliwa występuje szybsze zanieczyszczenie kominka. Jest to także uciążliwe dla sąsiadów i atmosfery z powodu powstających z tlącego się drewna gaz.ów Otuz tym sa:nym występowania zawierającego duże ilości tlenku węgla dymu. Płyty wiórowe, lakierowane i bejcowane drewno, jak też odpadki papierowe i tkaniny w żadnym wypadku nie n idąją się do kominka Ich spalanie jest zabronione ze względu na powstające przy niskiej temperaturze spalania trujące gazy. Doskonale nadają się brykiety węgla brunatnego, aby podtrzymać żar przez dłuższy okres czasu. Stosowajiie brykietów jest dopuszczalne jedynie przy zamkniętych drzwiczkach.
 2. Właściwy rodzaj drewna. Unikać stosowania drewna żywicznego (np. jodły, sosny, świerka). Te gatunki drewna mają skłonność do iskrzenia. Do otwartej eksploatacji paleniska kominka nadaje się drewno liściaste (buk, dąb, brzoza drewno drzew owocowych). Drewno nie nowinno być przcleżakowcuie. Przy ekstremalnie długim i niedostatecznie wietrzonym składowaniu traci ono swą zdolność zapłonu.
 3. Rozpalanie. W celu rozpalenia wkładu kominkowego proszę nałożyć suchego i możliwie nąjdrobniej rozłupanego drewna Proszę nie używać spirytusu, benzyny, oleju oraz innych płynóu) łatwopalnych. Najlepiej proszę zapalać ogień zgniecionym kawałkiem papieru lub zapalnikiem parafinowym oraz kilkoma szczapkami drewna.
 4. Regulacja dostępu powietrza dokonuje się poprzez regulator poniżej ramy szybki w następujący sposób: przy pomocy tzw. "zimnej ręki" ustawia się mały drążek obrotowy pod ramą szybki w różnych pozycjach.
  1. W fazie początkowej, w celu szybkiego rozniecenia ognia - całkowicie w prawo. Teraz świeże powietrze jest zasysane pod urządzeniem i doprowadzane przez ruszt i przednią krawęuz dna oraz wtórną szczelinę powietrzną do paleniska. Proszę utrzymać to ustawienie aż wytworzy się dostateczna ilość żaru tzn., że drewno zapaliło się całkowicie. W celu szybszego rozpalenia zalecamy uchylić na szerokość szczeliny drzwiczki kominka.. Jeśli po zapaleniu pojawił się płomień, proszę z poiorotem zamknąć drzwiczki.
  2. W fazie głównej spalania, gdy drewno całkowicie zapaliło się i wytworzył się zapas żaru w pf.ilenisku, proszę obrócić drc^żek w pożyję środkową. Teraz, świeże powietrze jest zastfsane pod spodem urządzenia, podgrzewane w dnie szamotowym i doprowadzani przez wtórną szczeline powietrzną do paleniska.
  3. Jeśli Państwo chcieliby kiedyś spalać bardzo oszczędnie lulbteż zachować żar przez dłuższy okres czasu np. przez noc, proszę obrócić drążek całkiem w lewo. Do paleniska będzie wledy doprowadzane powietrze jedynie trzeciorzędne z góry komory spalania, przez ukośnie ustawione do szyby blaszki przewodzące (spłukiwanie szyb). Jednocześnie podgrzane powietrze powoduje również zapłon dotychczas nie zużytych gazów w górze paleniska.
  4. W celu dołożenia paliwa nie otwierać drzwiczek gwałtownie, ponieważ poprzez ssanie dym może wtargnąć do pomieszczenia. Zawsze podkładać małe ilości paliwa.
  5. Wolne od sadzy szyby gwarantują Państwu:
  • suche drewno (ok 12% wilgotności drewna)
  • całkowicie otwarte wentylacja wtórna i trzeciorzędna
  • wysokie temperatury spalania
 5. Dławienie gazów dymnych. Państwa wkład kominkowy jest wyposażony w automatyczną regulację spalin. Funkcjonuje ona przy pomocy klapy, która jest umieszczona w górnej części kanału dymnego (nasadka spalinowa) i musi zostać jednorazowo dostosowana do komina. Fabrycznie zostało zaprojektowane położenie podstawowe, które w większości wypadków jest wystarczające. Jeśli chcieliby Państwo zmienić to podstawowe ustawienie, proszę unieść drążek spalinowy, który znajduje się w zbiorniku spalin wkładu , z istniejącej blokady. Proszę wybrać jedną z trzech możliwości ustawienia. Dokładniejsze ustawienie możliwe jest poprzez pokręcenie haczykiem pomiarowym.
 6. Wyjmowanie drzwi kominkowych wysuwanych do góry. Aby wyjąć drzwiczki unoszone w górę, np. w celu oczyszczenia, proszę nacisnąć je całkowicie do dołu. Następnie przekręcić zamek, który znajduje się po prawej stronic w środku ramy o 1/4 obrotu w prawo. Teraz drzwiczki mogą być wysunięte. Aby zamknąć drzwiczki należy je podnieść do wejścia prowadnicy, mocno nacisnąć i obrócić zamek z powrotem iv lewo. aż zaskoczy. Przy ewentualnym występowaniu onoru zanika, proszę wykonać lehkie ruchy drzwiczkami kominka. Jeśli przy wysuwaniu drzwiczek kominkowych ześlizgnęłaby się Państwu prawa prowadnica do góry, należy natychmiast doprowadzić ją do pierwotnego położenia.
 7. Pierwsze uruchomienie. Przy nagrzewaniu zapala się farba pieca i z tym procesem związany jest uciążliwy zapach i tworzenie się dymu z powierzchni kominka Dlatego po wielokrotnym, ostrożnym nagrzewaniu z niewielką ilością paliwa proszę dobrze przegrzać wkład kominkowy i zatroszczyć się o dobrą wentylację pomieszczenia.
 8. Otwarty sposób eksploatacji. Kominek może być użytkowany przy otwartych drzwiczkaji paleniska jedynie pod nadzorem, aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru poprzez iskrzenie i wyskakujące kawałki żaru. Przy otwartym sposobie użytkowania wolno palić jedynie drewno w szczapacli (polanach).
 9. Czyszczenie.
  • Wskazówka ekologiczna dotycząca czyszczenia szyb: Proszę zanwzyć wilgotną ścierkę lub miękki papier gazetowy w popiele i czyścić tym szybę. Następnie wytrzeć suchą szmatką.
  • Usuwanie popiołw Państwa wkład kominkowy jest szczególnie przystosowany do spakmia suchego drewna które najlepiej pali się we własnym popiele. To spalanie jest prawie bezodpadowe. Jeśli mimo wszystko chcieliby Państwo usunąć kiedyś nagromadzony popiół, proszę podnieść przy pomocy dołączonej "zimnej ręki" ruszt do gónj i opróżnić leżący iv środku zbiornik popiołu.
   Uwaga: Proszę zachować ostrożność przy wyjmowaniu popiołu, ponieważ żar może zachować się przez 24 godz. I znów wskazówka ekologiczna Nagromadzony popici zawiera w znacznej mierzę składniki mineralne, które wsjxmiale nadają się do nawożenia roślin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Projektu:
Zduństwo – wsparcie tradycyjnego rzemiosła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.