Janik - Kominki Szczecin, ul. Karola Balińskiego 7E, Tel: 91 314 38 28. Zamów wyjątkowy kominek do Twojego domu!

 • Kominki i piece

  Stylizowane według indywidualnych wymagań i upodobań klienta.Szczegóły oferty
 • Kamieniarstwo

  Parapety, schody (zewnętrzne i wewnętrzne), blaty kuchenne, posadzki. Szczegóły oferty
 • Polskie piece z duszą

 • 1
 • 2
 • 3

W tym dziale dowiesz się wszystkiego na temat aspektów prawnych związanych ze zbudowaniem kominka. Mamy tu na myśli wszystkie regulacja prawne z zakresu prawa budowlanego.

Zakładając samemu instalację grzewczą albo zamawiając taką usługę, spotykamy się z rozmaitymi normami, instrukcjami, zarządzeniami, przepisami. Nie należy ich ignorować, ponieważ w przypadku instalacji grzewczej chodzi nie tylko o sprawne funkcjonowanie systemu, ale i o nasze bezpieczeństwo.

Owe przepisy dzielą się na:

 • zasady dotyczące instalacji kominków i pieców;
 • zasady dotyczące samych urządzeń grzewczych (normy i znaki jakości).

Najbardziej powszechnymi normami, do których odnosi się większość producentów, są normy francuskie oraz niemieckie. Określają one warunki bezpieczeństwa, które muszą spełniać urządzenia oraz metody przeprowadzania badań i dokonywania pomiarów parametrów grzewczych.

W Polsce obowiązującą normą dotyczącą instalacji kominków jest dokument PN-EN 13229:2002/A1: Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania.

Zasady dotyczące urządzeń grzewczych są zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690).

Jeśli urządzenie grzewcze zostało wprowadzone do produkcji lub sprzedaży przed 1 maja 2004 roku, musi mieć Aprobatę Techniczną wystawioną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL" (ważną do wygaśnięcia) oraz ważną deklarację zgodności z wystawioną aprobatą. Jeśli natomiast zostało wprowadzone po 1 maja 2004 roku, jego parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 13229.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Projektu:
Zduństwo – wsparcie tradycyjnego rzemiosła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.